Ole Ask Sørensen

  • 26.06.1947 - 08.01.2023

Annonser for Ole Ask Sørensen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Nettannonse på Våre Minnesider
09-01-2023
Skriv ut annonse (PDF)