Anna-Lena Iversen

  • 17.09.1978 - 10.06.2022

Kondolanse og minnegave

Ved ønske om å gi gave til Markus, er det opprettet konto 1226 22 54982. Gave vil overføres boet til Anna-Lena og forvaltes i tråd med hennes ønsker for Markus i opprettet testament. I stedet for blomster til hjemmene, ønskes blomster til kirken på begravelsesdagen eller minnegave til Kreftforeningen.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: